Facebook YouTube Google plus sociální sítě

Kategorie :

kategorie: trasa 10 km
M30 muži (19 - 39 let) 
M50 muži (40 – 49 let)
M60 muži (50 – 59 let)
M70 muži 60 a více roků
Z 30 ženy (19 – 39 let)
Z 50 ženy (40 - a více let)
M+Z dvojice žena + muž (bez rozdílu věku) *1

Kategorie M+Z  je o tom, že dvojice spolu musí běžet celý závod. V cíly se pak počítá čas druhéno. Nesčítají se časy a podobně.


(*1) pokud se pár přihlásí do této kategorie, tak již jednotlivec z páru nemůže startovat v další kategorii
Pokud chce závod běžet osoba mladší, tak se může přihlásit ale do kategorie M30 či Z30. Osoby mladší 18 let (myšleno v den startu) musí mít podpis zákonného zástupce.

kategorie: FIT trasa 5 km

Kadeti (14 a méně)
Kadetky (14 a méně)
Junioři (15 – 18 let)
Juniorky (15 – 18 let)
M23 muži (19 - 23 let) 
Z23 ženy (19 – 23 let)
M muži (24 let a starší)
Z ženy (24 let a starší)
Osoby mladší 18 let (myšleno v den startu) musí mít podpis zákonného zástupce.

KATEGORIE IZS

muži do 40 let (rok nar. 1978 a mladší) – trasa 10 km
muži nad 40 let ( rok nar. 1977 a starší ) – trasa 10 km
ženy – trasa 5 i 10 km

Dětské závody:

• pro úplně nejmladší připravuje SPORTCENTRUM JC běhání mezi pohádkovými postavičkami (více)

• Start dětí v 17 hod dle níže psaných kategorií
• DM6 - Děti do 6 let včetně kluci ... 1/2 okruhu  ... červená
• DZ6 - Děti do 6 let včetně děvčata ... 1/2 okruhu ... červená
• DM8 - Žáci 1 (7-8let) ... 1 okruh ...  žlutá
• DZ8 - Žákyně 1 (7-8 let) ... 1 okruh ... žlutá
• DM10 - Žáci 2 (9-10let) ....  1,5 okruhy ... modrá
• DZ10 - Žákyně 2 (9-10 let) .... 1,5 okruhy ... modrá
• DM12 - Mladší Žáci (11-12let) .... 2 okruhy ... zelená
• DZ12 - Mladší Žákyně (11-12 let) ... 2 okruhy ... zelená 
• DM14 - Starší Žáci (13-14let) ... 3 okruhy ... černá
• DZ14 - Starší Žákyně (13-14 let) ... 3 okruhy ... černá

Okruh na běh měří cca 300 m

U všech závodníků, kterým není v den závodu alespoň 18 let je nutný písemný souhlas rodičů či zákonného zástupce.

Publikováno  January 13th, 2017


Generální partner závodu Hlavní partneři Hlavní partneři partneři partneři partneři partneři partneři